Provense Junior

Razvoj ekološke svesti dece

Zbirka projekata: Razvoj ekološke svesti dece predškolskog uzrasta

Predstavljena zbirka projekata „Razvoj ekološke svesti dece predškolskog uzrasta“ pruža uvid u kreativne i obrazovne aktivnosti koje su preduzete u različitim predškolskim ustanovama. U svakom od predstavljenih projekata, fokus je na stimulisanju ekološke svesti i podstičenju dece da razmišlja o zaštiti okoline.

Zbirka projekata: Razvoj ekološke svesti dece predškolskog uzrasta Read More »

en_GBEnglish (UK)