Dragana Malesevic

Razvoj ekološke svesti dece

Zbirka projekata: Razvoj ekološke svesti dece predškolskog uzrasta

Predstavljena zbirka projekata „Razvoj ekološke svesti dece predškolskog uzrasta“ pruža uvid u kreativne i obrazovne aktivnosti koje su preduzete u različitim predškolskim ustanovama. U svakom od predstavljenih projekata, fokus je na stimulisanju ekološke svesti i podstičenju dece da razmišlja o zaštiti okoline.

Zbirka projekata: Razvoj ekološke svesti dece predškolskog uzrasta Read More »

METOD U EDICIJI „KNJIGE SA KOJIMA SE RASTE“

Edicija „Knjige sa kojima se raste“ napisane su po metodu dr Dragane Malešević i sadrži šest interaktivnih knjiga sa QR kodovima i matricama, naslova: „Biljke“, „Životinje naših krajeva“, „Oblici i brojevi“, „Otkrivamo čudesni svet“, „Šta sve može moje telo“ i „Životinje dalekih krajeva“. Metod se zasniva na uvažavajućem odnosu prema detetu kao biću potencijala, pri

METOD U EDICIJI „KNJIGE SA KOJIMA SE RASTE“ Read More »

en_GBEnglish (UK)